top of page

 

 

VEND LAGNET

 

Hovedformål: Samarbejde. Denne øvelse er god til at træne samarbejdet i en gruppe da man må koncentrere sig om noget fælles tredje.


Sekundær formål: At fastlægge et mål og følge en strategi. At udvikle kreativ tænkning. Fysisk berøring og og grin mellem deltagerne.


Materialer: 1 lagen eller en lille presenning


Tid: 20 min. 

 

Beskrivelse: 

Teamet får udleveret et lagen. 
Alle i teamet stiller sig på lagnet - efterfølgende må jorden ikke berøres. Berøres jorden folder man lagnet helt ud og starter forfra igen. 
Teamet folder nu lagnet (mens alle stadig står på det) 
Foldning af lagnet gentages nu, indtil deltagerne ikke længere alle kan stå på lagnet. 
- Sæt evt. flere hold til at dyste mod hinanden. Vinderen kan være det hold der hurtigst får foldet lagnet x antal gange, eller det hold der får foldet lagnet flest gange uden at røre jorden. 

 

Regler: 
- ingen legemsdele må berøre jorden uden for lagnet. 

 

Observationer: 
- hvordan er rollefordelingen 
- hvem tager lederskab 
- lyttes der 
- læres der

bottom of page