top of page

TALESTOK

 

MÅLSÆTNING 

Eleverne øver sig i at være aktive og bidrage til en samtale. De træner at stille spørgsmål, lytte og svare. Eleverne får en konkret og visuel måde at afprøve flow i en samtale.  

 

ANTAL DELTAGERE 

Fra 2. 

 

VARIGHED OG FORUDSÆTNINGER 

Fra 5 minutter. En genstand, der kan anvendes som talestok til hvert par. F.eks. en tusch eller kuglepen. Print af: ”Samtaletips - kopiark” 

 

INSTRUKTION 

Hæng ”Samtaletips - kopiark” op.  

 • Øjenkontakt - skaber kontakt, samhørighed og tryghed. 

 • Lyttelyde - tilkendegiver interesse og aktiv lytning. 

 • Spørgeord - holder samtalen i gang og fører den videre.  

 • Svare og sige mere - uddyber og udvikler samtalen. 

Fortæl, at det er redskaber, der holder en samtale i gang og udvikle den. Eleverne skal have opmærksomhed på de fire områder og forsøge at inddrage dem aktivt, imens de laver øvelsen. 

Bed eleverne sætte sig over for hinanden to og to. I hvert par vælges en A’er og en B’er. Giv hvert par en talestok.  

Forklar reglerne for brug af talestokken: Den, der har talestokken, har taleretten, og skal sige noget. A ’erne begynder. Når A’erne ikke synes, de har mere at sige og ønsker respons, giver de talestokken videre til B’erne. B’erne gør det samme, når det er deres tur. Lad en samtalerunde vare 2-3 minutter. Bliver A og B utålmodige efter at få talestokken, kan de vise, de gerne vil sige noget ved at række ud efter den. 

Giv eleverne et samtaleemne og forslag til en indledning fx: 

 • Fritid. I min fritid kan jeg godt lide at… 

 • Ferie. I min ferie var jeg… 

 • Familie. I min familie plejer vi at 

Vælg et nyt emne og lad B’erne begynde denne gang. Gentag princippet med at give talestokken frem og tilbage. Bed B’erne om at rejse sig og finde en ny A’er. Fortæl eleverne, at de skal prøve at vælge en, de sjældent snakker med.  

Gentag øvelsen.  

 

OPSAMLING 

Tal med eleverne om samtalernes forløb. Gør eleverne opmærksomme på, at brug af talestok kan opleves kunstigt, men det gør det klart og tydeligt, hvem der snakker og hvor længe. 

 

SPØRGSMÅL TIL OPSAMLING 

 • Hvordan var det at arbejde med en talestok?  

 • Blev det tydeligt, om I helst ville have talestokken eller slippe for den? 

 • Hvordan var fordelingen af tid? Lagde I mærke til, om der var forskel på, hvor længe I sad med talestokken? 

 • Oplevede l, at øvelsen fungerede forskelligt alt efter hvem I var sammen med. Hvorfor? 

 

TIPS 

For at træne færdigheder i at stille spørgsmål og svare kan A være interviewer, og B blive interviewet. I denne variant er det intervieweren der holder og styrer talestokken. Interviewet er et frit hverdagsemne. Lad øvelsen vare et par minutter og bed så eleverne bytte roller.

bottom of page