top of page

 

 

TÆLLELEG

 

Hovedformål: styrke fællesskabet og lære at behovsudsætte 

Behovsudsættelse handler om, hvorfor det er vigtigt, at kunne vente med at få noget man ønsker her og nu, for noget bedre i fremtiden. At kunne planlægge sine handlinger uafhængigt af følelsesmæssige og fysiske behov.

 

Sekundær formål: opmærksomhed/fokus-skaber, icebreaker, grin. Opgaveløsning som er med til at styrke fællesskabet, udvikling af sociale kompetencer. Styrke den nonverbale kommunikation.

 

Materiale: ingen

Tid: 5-10 min

Antal: 5-12 

 

Beskrivelse: 
5 til 12 personer stiller sig i en rundkreds, de må ikke snakke og de skal have hænderne på ryggen. Opgaven er så at de skal tælle til 12, hvor de skiftevis siger et tal. Er der 2 personer der siger et tal samtidige, skal gruppen starte forfra. 

 

Regler: 

Ingen snakken, hænderne på ryggen 

 

Variation: 

Man kan skrue op og ned i sværhedsgraden ved at justere antallet af personer eller hvor mange gruppen skal tælle til. Kan også bruges som en konkurrence, hvis man har flere grupper som så skal afslutte først. Når en gruppe er færdig kan de evt. sætte sig ned, række armene i vejret.

bottom of page