top of page

 

 

STILLELEG

 

Formål: At komme helt ned i gear og finde sin indre ro, kunne slappe af i klasserummet uden at

koncentrere sig om andre end sig selv. Virker godt som en low arousal.  
 

Materialer: Ingen 
 

Tid: 1-5 min 
 

Antal: Alle 

 

Beskrivelse: 
Børnene skal i denne øvelse prøve at slappe helt af midt i en aktivitet med et højt tempo f.eks. fangeleg eller lignende. 

Find et fælles ord, som når det råbes betyder, at alle skal lægge sig ned og slappe helt af med lukkede øjne. Der siges ikke noget og børnene ved ikke hvor langt tid der skal slappes af. 1-5 min. Der kan laves flere pauser i den aktive aktivitet.

 

Regler: 
Alle skal lægge sig med når ordet råbes.

 

Observationer: 
Hvem kan/ikke kan slappe helt af. 

bottom of page