top of page

OP AD BAKKEN

 

Hovedformål: Avanceret samarbejde. Ligesom i “Vend lagnet” har gruppen noget fælles tredje at arbejde sammen om. I denne øvelse bliver kommunikationen essentiel og sætter derfor deltagerne endnu mere på prøve.


Sekundær formål: At fastlægge en strategi for udførelsen af opgaven. Gruppen skal kommunikere om de erfaringer de gør sig samt fordele opgaverne.


Materialer: 2 store pinde pr. gruppe (evt. kosteskafte) 
Fodbold (plastikbold)


Tid: 30-45 min. 

 

Beskrivelse: 
Instruktøren finder en bakke/skrænt af passende hældningsgrad. 
Deltagerne inddeles i grupper af 5-7 personer. 
4 deltagere griber om hver sin ende af pinden (én i hver ende) 
De 4 deltager samler pindene tæt (ca. 10 cm fra hinanden) ved hinanden. 
Bolden placeres på blomsterpindene. 
Gruppen af 4 skal nu transportere bolden op af bakken og ned igen. 

 

Regler: 
Bolden må ikke falde af pindene (i så fald begyndes forfra) 
Bolden må ikke fastklemmes mellem pindene eller berøres med hænderne 
De øvrige deltager i gruppen må støtte og hjælpe via kommunikation samt fysisk berøring af de 4, samt fjernelse af hindringer undervejs (grene osv.) 
Hvis bolden falder på jorden udskiftes deltagere og nye i gruppen forsøger sig 

 

Observationer: 
- rollefordeling 
- lederskab 
- videregives information om erfaring

bottom of page