top of page

 

 

HVEM BESTEMMER
 

Hovedformål: Denne øvelse træner børnenes opmærksomhed på hinanden. Hos indskolingsbørn ligger ens eget behov typisk rigtig højt, og med denne øvelse er det sjovt for børnene at skulle lægge mærke til nogle klassekammerater man måske normalt ikke lægger mærke til.


Sekundær formål: Fokus, omstillingsparathed


Materialer: Ingen


Tid: 15 min - ?


Antal: Alle

 

Beskrivelse: 
Børnene sidder/står i en rundkreds. En vælges ud til at gå uden for lokalet. Nu udvælges et barn som bestemmer hvilket bevægelse der skal laves i cirklen, og hvornår der laves ny bevægelse. Nu skal det barn der har været uden for, ind og finde ud af hvem det er der styrer bevægelserne.

 

Regler: 
Børnene skal ”følge” den der er den.

 

Observationer: 
Hvordan udviser børnene formålene. 

bottom of page