top of page

 

 

HOLD-OM-MIG FANGER

Hovedformål: I denne fangeleg er kontakten et fokuspunkt. Det er godt for fællesskabsfølelsen i en klasse at “mærke” hinanden. Det er en genvej til relationer og opmærksomhed.


Sekundær formål: Opmærksomhed, fokus, kom hinanden ved, berøring, samarbejde

 
Materiale: En bold, kegler til banen


Tid: 15 min -?


Antal: Alle
 

Beskrivelse: 
Lav en bane med keglerne. Der vælges en fanger som har bolden. Det gælder nu om at komme af med bolden. Dette gøres ved at løbe rundt og placere bolden på maven af en af de andre børn. Når det lykkes, bliver den som røres på maven med bolden, den nye fanger. Man kan få ”helle” ved at kramme et andet barn.

 

Regler:
Man må kun kramme den samme èn gang i træk og kun i 5 sekunder.

 

Observationer: 
Er der nogle børn der ikke bliver krammet. Eller nogle som ikke føler sig tilpas ved at kramme, eller blive krammet.

bottom of page