top of page

 

 

GRIB FINGEREN

Hovedformål:  
 

Sekundær formål: En ‘icebreaker’ hvor man kommer hinanden ved. Skaber opmærksomhed og fokus. 
 

Materialer: Ingen 
 

Tid: 5-10 min. 
 

Antal: Alle gruppestørrelser 

 

Beskrivelse: 
Alle deltagere stiller sig i en cirkel, med armene strakt ud til siden mod hinanden. Venstre håndflade vender opad, højre pegefinger peger ned på og rører naboens udstrakte venstre håndflade. 
Når instruktøren siger ‘Nu!’ gælder det om at gøre 2 ting på samme tid: Grib din sidemands finger med din venstre hånd, og flyt din egen højre pegefinger opad så den ikke gribes. 
...1...2...3… [øg spændingen]...NU! 
Gentag øvelsen flere gange. 

 

Regler: 
- Alle skal holde pegefingeren så den rører sidemandens håndflade. 
- Der kan sættes regler for hvorvidt tyvstarteri betyder at man går ud af legen eller at der blot tælles ned forfra. Ligeledes kan der sættes regler for hvorvidt en grebet finger betyder at man går ud. 

 

Observationer: 
I en lille opsamling kan man ud over fokus og opmærksomhed, snakke om begreber som ‘formodning’ og ‘fristelse’ 

 

Variation: 
- Øvelsen kan varieres med andre ord - på engelsk bruges ofte Cheese som kan varieres med mange andre .. ‘eze’-ord - peas, sneeze, wheeze, please, freeze etc. som vil betyde at deltagerne skal skærpe opmærksomheden for kun at reagere på det rigtige ord. 
- Øvelsen kan også varieres med et dagens ord eller dagens tema, for at skærpe fokus på netop dette. 

bottom of page