top of page

 

 

FORTÆL … 

 

MÅLSÆTNING 

Eleverne bliver trænet i at fortælle om sig selv i en gruppe. Det kan være en oplevelse, en interesse eller noget helt andet. Øvelsen er med til at skabe et fællesskab, fordi alle bidrager. Deltagerne kommer til at kende hinanden lidt bedre og får dermed styrket fællesskabet. 

 

ANTAL DELTAGERE 

Ingen begrænsninger. 

 

VARIGHED OG FORUDSÆTNINGER 

Afhængig af antal elever. 

 

INSTRUKTION 

Bed eleverne om kort at fortælle noget om sig selv. De skal starte sætningen med:  

Inspiration til start på sætninger:  

  • Noget af det bedste, jeg ved, er… 

  • Med mine venner/familie kan jeg lide at … 

  • Jeg hader at … 

  • Når jeg kommer hjem fra skole, så vil jeg gerne … 

Brug sætningerne en ad gangen og lav runder, hvor alle siger noget eller skriv sætningerne op på tavlen og lad eleverne vælge den start, som de vil bruge. 

 

OPSAMLING 

Tal med eleverne om, hvad der var ens, og hvad der var forskelligt i elevernes udsagn. Læg vægt på, at forskelle er o.k. - endda spændende - for at øge elevernes accept af dette.  

 

SPØRGSMÅL TIL OPSAMLING 

  • Hvad oplever I, at I har til fælles? 

  • Hvornår oplever I, at I er forskellige? 

  • Hørte I noget, som overraskede jer? 

 

TIPS 

Denne øvelse kan også bruges til evaluering, så kan sætningerne begynde med: 

  • Det bedste/værste var … 

  • Jeg vil gerne arbejde mere med … 

  • Jeg har ikke lyst til mere af …  

bottom of page