top of page

 

 

DET MINDER MIG OM 

 

MÅLSÆTNING 

Eleverne øver sig i at fortælle og udtrykke sig i en gruppe. Eleverne træner at fortælle en historie, der folder sig ud i samspillet mellem fortæller og tilhører. 

 

ANTAL DELTAGERE 

Fra 3. 

 

VARIGHED OG FORUDSÆTNINGER 

Fra 10 minutter. Plads til at grupper af 3-4 personer kan arbejde uden at forstyrre hinanden. 

Print af: ”Samtaletips - kopiark.” 1 sæt til ophængning og ”Det minder mig om – kopiark”. 1 sæt til hver gruppe.” 

 

INSTRUKTION 

Hæng ”Samtaletips - kopiark” op. Fortæl, at det er redskaber, der holder en samtale i gang og udvikler den. Eleverne skal have opmærksomhed på de fire områder og forsøge at inddrage dem aktivt, imens de laver øvelsen. 

 • Øjenkontakt - skaber kontakt, samhørighed og tryghed. 

 • Lyttelyde - tilkendegiver interesse og aktiv lytning. 

 • Spørgeord - holder samtalen i gang og fører den videre.  

 • Svare og sige mere – uddyber og udvikler samtalen. 

Fordel eleverne i grupper af 3-4. Giv hver gruppe et sæt af ”Det minder mig om - kopiark”. Bed en elev i hver gruppe om at trække et billede. Eleven skal skabe en lille historie ud fra noget, som billedet minder dem om. 

Det kan være en opdigtet eller selvoplevet historie. Fortællingen skal begynde med: ”Det minder mig om..” 

Eksempel: ”Det minder mig om dengang, jeg var hjemme hos min mormor og spiste noget gammel ost. Jeg fik det så dårligt, at jeg var nødt til at kaste op.” 

De andre i gruppen skal være opmærksomme og aktive. De skal se på den, der fortæller, bruge lyttelyde og medlevende kommentarer. Stil spørgsmål, når I gerne vil høre mere om noget, og hvis fortælleren går i stå.   Fortællerens opgave er at svare og sige mere. 

Eksempel: ”Hvorfor var du hjemme hos din mormor?” ”Jeg var hjemme hos min mormor, fordi hun havde fødselsdag. Når min mormor holder fødselsdag, inviterer hun altid hele familien og laver alt for meget mad.”  

Giv hver fortæller 3-4 minutter. Sæt evt. et stopur og sig ”skift”, så det er tydeligt, at tiden er et fælles vilkår for alle, også selvom man ikke synes, ens fortælling er færdig. 

 

OPSAMLING 

Tal med eleverne om, hvordan det fungerede at fortælle i en gruppe. Gør opmærksom på, at det bliver mere interessant at være lytter, når man deltager aktivt, og at det er et fælles ansvar at give den, der fortæller, lyst og mod til at folde sin historie ud. 

 

SPØRGSMÅL TIL OPSAMLING 

 • Fungerede det godt i grupperne at hjælpe og støtte fortælleren? 

 • Brugte I de fire samtaletips? 

 • Var det let eller svært at finde på noget at fortælle? 

 • Hvilke situationer kender I, hvor det gør samværet mere interessant, at alle i en gruppe bidrager til, at en historie folder sig ud? Fx når man sidder et par stykker ved det samme bord og spiser frokost. 

 

TIPS 

Eleverne kan lave deres egne fotos eller tegninger til ”Det minder mig om...” og bruge dem sammen med hinanden Det kan være en spændende og motiverende opgave for de elever, der er dygtige til at tegne og bruge smartphone/Ipad. Tal med eleverne om et tema og hvilke associationer det giver, som er muligt at tegne eller fotografere. 

Forslag til tema: 

 • Venskab. F.eks. nogle sidder og spiller kort. 

 • Kærester F.eks. en person ser ked ud af det med en mobil i hånden. 

 • Mobning. F.eks. en gruppe, der kikker hen på en person, der står udenfor. 

 • Familie. F.eks. en indpakket gave. 

 • Rejse. F.eks. nogle der står med et kort. 

 • Naturoplevelser. F.eks. en blomst. 

Brug derefter strukturen fra ”Det minder mig om…”, nu bare ud fra elevernes eget materiale. 

bottom of page