top of page

 

 

DEN STILLE BALLON  

 

Hovedformål: At skabe tillid til hinanden og fællesskabet. 
Tillid eller tiltro er en følelse som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt. Tilliden kan siges at have i hvert fald tre funktioner i det sociale rum. Det gør sociale handlinger forudsigelige, den skaber en fornemmelse af samhørighed og den gør det nemmere for personer at arbejde sammen. 

 

Sekundær formål: Styrke fællesskabet ved at blive opmærksomme på de andre i fællesskabet, udvikle sociale kompetencer, styrke motorikken. 
 

Materialer: Balloner 

 

Beskrivelse: 
Alle i teamet får en ballon, som skal pustes op. Derefter får teamet af vide at nu skal de holde ballonen i luften og bevæge sig rundt imellem hinanden. Der skal være stille og man må ikke løbe.

 

Regler:  
- Man må ikke snakke, løbe eller røre hinanden

 

Variation: 
Metoden til at holde ballonen i luften kan varieres, hånd, håndryg, albue, hoved, lår, fod. Ballonerne kan fordeles i forskellige farver, hvor læreren/pædagogen kan instruere teamet i, nu skal de gule balloner gå i dette hjørne osv. 

bottom of page