top of page

 

 

DEN MENNESKELIGE KNUDE

 

Formål: At samarbejde og problemløse opgaver i fællesskab. Have berøring og komme hinanden ved i klassefællesskabet. Gennem leg og opgaver, giver det børnene en større tiltro og selvtillid til sig selv og klassekammeraterne.


Materialer: Ingen


Tid: 10-20 min.


Antal: 10-20 
 
Beskrivelse: 

Alle deltagere stiller sig i en rundkreds, skulder ved skulder. De strækker den ene hånd frem mod midten af cirklen, og tager fat i en tilfældig hånd. Nu strækker alle den anden hånd frem mod midten, og tager igen fat i en tilfældig hånd. Alle skal nu have fat i to forskellige personers hånd.  
 
Nu gælder det så om at få løst knuden så godt som muligt, uden at nogle slipper hinandens hænder. - Det er sjældent, at resultatet bliver en cirkel  
 
Regler: 
- Man må ikke give slip på hinandens hænder på noget tidspunkt 
- Man må gerne ændre håndstilling undervejs, så det er mere behageligt at holde fast, så længe man ikke slipper den man holder fast i. 

 

Variation: 

Man kan benytte legen som icebreaker og navneleg. Forstået på den måde, at når man tager fat i en klassekammerats hånd, siger man “ Hej mit navn er.. Hvad hedder du “ Osv.  

Ligeledes skal man omtale hinanden ved navn, når man forsøger at guide sin klassekammerater rundt for at løse “løsne knuden“

bottom of page