top of page

 

 

BRIKKERNE

 

Formål: At styrke det sociale fællesskab i klassen, og arbejde sammen om en opgave gennem kommunikation. Gruppen når kun målet ved at samarbejde, hvilket betyder at man skal kunne give plads og lytte til hinanden. Øvelsen kan vise hvor vigtigt det er med kommunikation og forståelse for hinanden.


Materialer: Lego Klodser i forskellige farver.


Tid: 15 - 30 min. 

 

Beskrivelse: 

Den styrende i legen har bygget en Lego figur af flere forskellige klodser og farver. Her gælder det om for gruppen, at samle en figur der er præcis magen til den der i forvejen er bygget. Figuren står længere væk, så man skal løbe hen til figuren og memorere hvor de forskellige klodser sidder, løbe tilbage til sit hold og bygge det man husker. Når man mener, at figuren er bygget færdig sætter man sig ned for at gøre opmærksom på det. Herefter tjekkes figuren om den er korrekt bygget. Hvis den er forkert bygget, skal de fortsætte til den er rigtig. 
 
Regler: 

  • Man må kun gå hen til figuren én ad gangen 

 

Observationer: 
- hvordan er rollefordelingen 
- hvem tager lederskab 
- læres der

bottom of page