top of page

 

 

1-10 TILLID

 

MÅLSÆTNING 

Eleverne træner at markere en holdning. De får bevidsthed om, at et synspunkt kan nuanceres, alt efter hvilken viden, der er tilgængelig og at der ofte er flere vinkler på samme sag. Eleverne får indblik i, at de forholder sig forskelligt følelses- og holdningsmæssigt til de samme situationer. 

 

ANTAL DELTAGERE 

Fra 5-20. 

 

VARIGHED OG FORUDSÆTNINGER

Fra 15 til 30 minutter. Afhænger af antal elever og spørgsmål. 

Gulvplads til 10 A4 ark kan ligge på række, og til at eleverne kan stå ved arkene. 

Print af ”1-10 - kopiark.” 

 

INSTRUKTION:

De 10 talkort lægges på gulvet.  

Trin 1: Bed eleverne om at tage stilling til en konkret situation ved at placere sig ud for det tal, der afspejler deres holdning til spørgsmålet. 10 er højest og 1 er lavest. Bed eleverne om at snakke sammen med dem, som de står grupperet med, om begrundelsen for deres valg. Underviseren går ind og støtter de elever, der evt. står isoleret i et af yderpunkterne. Derefter opsummerer og videregiver en elev fra hver gruppering, de argumenter og synspunkter, der blev frembragt evt. med støtte fra andre elever eller underviser.  

Trin 2: Underviser kommer nu med en ny oplysning, der nuancerer eller uddyber spørgsmålet. Herefter beder underviseren eleverne om at vurdere, om oplysningerne ændrer noget ved deres opfattelse. Hvis ja, skal de flytte sig hen til det tal, der nu afspejler deres standpunkt. Bed igen eleverne tale med dem, de står grupperet med, om begrundelsen for deres nuværende valg. Lav igen en opsummering fra de mindre grupper til hele holdet.  

Uddybelse af situationen kan gentages flere gange, så man får flere vinkler på historien. 

 

EKSEMPEL A: TILLID TIL EN FREMMED 

Spørgsmål: Du chatter med en fremmede på nettet, som spørger om I skal mødes. 

 • Hvor meget tillid har du til en fremmede på nettet, som du har skrevet med?  

 • Gå hen til det tal som afspejler din følelse af tillid. 

Uddybning 1: Vedkommende du skriver med er af modsat køn, og lyder enormt sød. 

 • Påvirker det din tillid til den fremmede? 

 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid. 

 Uddybning 2: Han/hun spørger, om I skal mødes på en cafe i den by, hvor du bor. 

 • Påvirker dette din følelse af tillid? 

 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid. 

 

EKSEMPEL B: TILLID TIL EN KÆRESTE 

Spørgsmål: Din kæreste spørger, om det er o.k. at tage til fest hos sin ekskæreste. Det er en aften, du ikke selv kan komme, da du selv har en anden aftale, som du ikke kan bryde. 

 • Hvor meget tillid har du til din kæreste i den situation? 

 • Gå hen til det tal, som afspejler din følelse af tillid. 

Uddybning 1: Du kender godt ekskæresten, og I har flere gange lavet noget sammen alle tre. 

 • Påvirker det din følelse af tillid til din kæreste? 

 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid. 

Uddybning 2: Du har hørt nogen sige, at ekskæresten vil prøve at score din kæreste tilbage. Du ved ikke rigtig, hvem der mere skal med til festen.  

 • Påvirker den oplysning tillidsfølelsen til din kæreste?  

 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid. 

 

EKSEMPEL C: TILLID TIL EN VEN 

Spørgsmål: Du er meget glad for din cykel. En ven spørger om han/hun må låne den en dags tid, da hans/hendes egen er punkteret. Han skal bruge cyklen på arbejde, da de har en cykeltur planlagt. Du passer meget godt på din cykel og er faktisk slet ikke vild med at låne netop cyklen ud. 

 • Hvor meget tillid har du til, at din ven passer godt nok på cyklen, hvis du låner den ud?  

 • Gå hen til det tal, som afspejler din følelse af tillid. 

Uddybning 1: Din ven siger at han/hun selvfølgelig nok skal passe godt på den. Han/hun forstår godt, det er vigtigt at passe godt på hinandens ting og har det selv sådan med sin cykel; og faktisk låner han/hun næsten aldrig sin cykel ud. Kun til gode venner, som passer godt på tingene. 

 • Påvirker den oplysning din tillid til, at cyklen er i gode hænder, hvis din ven låner den?  

 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid. 

Uddybning 2: Du fortæller, at du faktisk jo selv skal bruge cyklen til skole. Men din ven siger, du må låne hans/hendes knallert i morgen i stedet for. Han/hun lover højt og helligt at passe rigtig godt på din cykel. 

 • Påvirker den oplysning din tillid til, at du får cyklen tilbage i fin stand? 

 • Stil dig ved det tal, der afspejler din nuværende følelse af tillid. 

 

EKSEMPELER FRA BRAINSTORM 

Lav jeres egne eksempler ud fra de temaer I fik på tavlen, da I startede med ”Introduktion af tema” 

Underviser kan også arbejde med temaer, som er aktuelle i klassen. Afhængigt af de forudsætninger eleverne har for at forstå sammenhænge, skrues der op og ned for kompleksiteten i eksemplerne. 

 

OPSAMLING 

Tal med eleverne om, at den måde vi møder situationer på ofte er præget af tidligere oplevelser, og at de erfaringer spiller en rolle i vores liv. Fortæl, at vi også er påvirket af forskellige vilkår. Gør opmærksom på, at det er helt o.k. at eleverne har forskellige grænser for tillid i de samme situationer, netop fordi de har forskellige erfaringer og derfor forskellige reaktionsmønstre, som de skal tage vare på.  

 

SPØRGSMÅL TIL OPSAMLING 

 • Kan I genkende, at tidligere erfaringer spillede en rolle for jeres svar? Hvordan? 

 • Blev I opmærksomme på, at I ændrede holdning, alt efter hvilke informationer, I havde til rådighed? 

 • Hvad kan I opnå ved at tale sammen og se en situation fra flere vinkler? Giver det fx færre misforståelser og øget tillidsfuldhed, fordi man bedre forstår situationen? 

 

 

TIPS 

Forklar elever, der ikke synes de kan tage stilling, uden at have mere information og kendskab til situationen, at ofte, er det nødvendigt at tage stilling til noget, selvom man er på usikker grund og ikke ved alt. Øvelsen kan dermed også bruges som en træning i at håndtere usikkerhed. 

bottom of page